Skladovanie a starostlivosť o balíky v špedičnej spoločnosti

Pre prepravné spoločnosti je stav zásielky rozhodujúci, pretože ovplyvňuje výšku jej hodnoty. Starostlivosť a uchovanie tovaru v skladoch zabezpečuje, že zásielka bude doručená v čo najlepšom stave. Sklady sú priestranné a dobre chránené budovy, používané na organizované skladovanie tovaru. Riadenie dodávateľského reťazca pre domáci aj medzinárodný obchod je vďaka skladovaniu zjednodušené.


Úloha skladovania v prepravných spoločnostiach

V globálnom systéme riadenia logistiky, sa postupom času význam skladovania zvýšil. Správne skladovanie zásielok môže mať vplyv na zníženie nákladov, zlepšenie služieb a ústretovejší prístup k zákazníkom. Nákladná doprava by mala zabezpečiť, aby bol stav výrobkov perfektný a zákazník následne nedostal poškodený tovar. Ako správne zaobchádzanie s uskladneným tovarom ovplyvní jeho kvalitu?  

Vlastnosti dobrého skladu

Existuje mnoho typov skladov, pričom každý z nich má svoje špecifické vlastnosti. Všetky sa však považujú za dobré, ak spĺňajú základné požiadavky. Sklad by mal byť vybavený bezpečnostným systémom – napríklad kamerovým systémom, alebo členom SBS.

Bez kompetentných prevádzkovateľov skladu, sa môže celý systém starostlivosti o balíky ľahko narušiť. Preto je potrebné najať vzdelané a špecializované osoby, schopné riadiť celý proces skladovania. Keď sa blíži čas expedície tovaru, balíky musia byť ľahko dostupné, teda v sklade prehľadne zoradené.

Dobre navrhnutý interiér uľahčí organizovanú prípravu, zahŕňajúcu ukladanie a skladovanie tovaru. Netreba zabúdať na dôkladnú kontrolu kvality, aby sa na poškodené kúsky neprišlo až na mieste doručenia. Nákladná preprava sa musí vyznačovať ďalšou vlastnosťou, potrebnou v oblasti skladovania. Ide o rýchlu reakciu na požiadavky zákazníkov a pohotový systém dodávok.

Ako vyzerá správne prevádzkovanie skladu?

Starostlivosť a vedenie produktívneho skladu je práca s viacerými usmerneniami, ktorými sa dá riadiť, aby bol tovar aj zamestnanci chránení.

Organizovaný systém

Keď špedičná spoločnosť zavedie konzistentný organizačný systém, tovar sa dostane na príslušné miesto v správnom čase a bez poškodenia. Zoskupenie výrobkov, ktoré sa často prepravujú spoločne ušetrí nemalé množstvo času. Označenie uličiek podľa kategórií balíkov bude mať vo výsledku lepší prehľad a orientáciu v priestore. Účelovo osvetlené oblasti podporujú bdelosť na pracovisku – zamestnanci tak ľahšie budú vnímať svoje okolie aj počas nočných služieb.

Koordinácia nákladných vozidiel

Aby každý aspekt expedície balíkov prebiehal ľahko, je potrebné skoordinovať vodičov, ktorí prepravujú tovar z/do skladu. Pri zladenom nakladaní a vykladaní, nemusia vodiči čakať na uvoľnenie rampy, pretože celý systém bude fungovať efektívne.

Vyškolení zamestnanci

Všetci zamestnanci skladu by sa mali zúčastniť školenia o bezpečnostných normách v sklade a písomne potvrdiť, že absolvovali príslušné školenie. Mnoho úrazov vzniká pri nesprávnej manipulácii s materiálom, preto by sa mal program výrazne zamerať na správne spôsoby zdvíhania a prenášania ťažkých predmetov.

Riadenie a sledovanie tovaru

V ideálnom prípade, by mal byť každý pohyb položky zaznamenaný so všetkými relevantnými informáciami vrátane času, stavu výrobku a kódu výrobku. Účinný systém riadenia možno zaviesť pomocou štítkov, alebo čiarových kódov, prepojených so softvérovým programom na riadenie zásob.

S uvedenými tipmi, alebo akýmsi návodom na správnu starostlivosť a skladovanie balíkov, sa zaistí  kvalitné meno špedičnej spoločnosti. Medzi takéto spoločnosti patrí aj Logway, s ideálnym nastavením bezpečného skladovania.

Môžete komentovať alebo nechať odkaz z vašej stránky.

Napíšte odpoveď

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to massage bed, web designers and crest whitening strips