Ako vybrať tepelné čerpadlo? Najskôr vyberte samotného predajcu

Pre laika je ťažké zorientovať sa v ponuke tepelných čerpadiel. Okrem samotnej kúpy sú tu potom ďalšie dôležité veci typu inštalácia, servis, pozáručné opravy. Tak ako samotné tepelné čerpadlo je rovnako dôležité, u koho nový zdroj tepla kúpite.


Prvé delenie zŕn od pliev

Aj v prípade tepelných čerpadiel dochádza k podvodom, kedy predajcovia či výrobcovia poskytujú zákazníkom nepravdivé informácie. Toto však neplatí v tuzemských podmienkach, podobné praktiky je možné vidieť aj v zahraničí, a práve k ich potlačeniu má pomôcť európska značka kvality Q, ktorú konkrétnemu tepelnému čerpadlu udeľuje nezávislý skúšobný úrad. Toto ocenenie dáva majiteľovi čerpadlá istotu, že:

 • Dovozca či výrobca poskytujú dostatočnú podporu a majú vybudovanú servisnú sieť s reakčnou dobou 24 hodín.
 • Hlavné komponenty sú vyrobené v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami.
 • K tepelnému čerpadlu budú ďalších minimálne 10 rokov dodávané náhradné diely.
 • Údaje o výkone uvádzané u tepelného čerpadla sú pravdivé.
 • Na tepelné čerpadlo sa vzťahuje plná dvojročná záruka.

Označenie kvalita Q Vám pomôže ľahko oddeliť tepelné čerpadlá, pri ktorých sú uvádzané údaje garantované a produkty, pri ktorých ste závislí na poctivosti predajcu. Všeobecne platí, že ak tepelné čerpadlo získalo toto ocenenie, výrobca, dovozca alebo predajca sa tým chváli, tj. o tejto skutočnosti sa iste dozviete.

Kúpené máme, kto tepelné čerpadlo nainštaluje?

Samotní predajcovia uvádzajú, že spokojnosť s tepelným čerpadlom je z polovice závislá na samotnom zdroji tepla, z polovice potom na kvalite inštalácie. Inštalačné práce pritom môžu byť dodané rôzne, najčastejšie potom:

 • pracovníkmi špecializovaného predajcu tepelných čerpadiel,
 • pracovníkmi skúsenej kúrenárskej firmy,
 • živnostníkov v obore vodo-topo-plyn,
 • pracovníkov chladiarenských firiem.

Najviac rizík je spojené s inštaláciami vykonanými živnostníkov v obore vodo-topo-plyn a chladiarenských firiem. Títo pracovníci nie sú spravidla zvyknutí na presné vymeriavanie, dopúšťajú sa chýb pri návrhu či montáži a pretože tepelné čerpadlo neservisujú, majú menšiu motiváciu na kvalitne odvedených prácach.

Aj skúsení pracovníci špecializovaného predajcu potrebujú k presnému odhadu inštalácie:

 • informácie o terénnych podmienkach mimo budovy, ktorú tepelné čerpadlo bude vykurovať,
 • informácie o podobe vykurovacieho systému,
 • informácie o tepelných stratách nehnuteľnosti.

V opačnom prípade hrozí, že náročnosť inštalačných prác bude odhadnutá chybne, tj. podcenená, a vás čakajú nepríjemnosti v podobe nadpráce či zníženého výkonu tepelného čerpadla.

Ak uvažujete o novom zdroji tepla, vyberte si najskôr predajcu a pri porovnávaní ponúk už berte do úvahy to, ako bude prebiehať inštalácia tepelného čerpadla. Odmenou vám bude bezproblémový chod čerpadla a nízke náklady na teplo.

Môžete komentovať alebo nechať odkaz z vašej stránky.

Napíšte odpoveď

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to massage bed, web designers and crest whitening strips