Tepelné čerpadlá ponúkajú záruky, ktoré uhlie ani plyn nemajú

Tepelné čerpadlá sú pre domácnosti „poistkou“ dlhodobo nízkych účtov za teplo a teplú vodu. Okrem samotných výkyvov cien energií vás nemôže prekvapiť ani krach ich dodávateľov, a v dohľadnej dobe potom ani zákaz používania tak, ako ho teraz môžeme pozorovať pri tuhých palivách.

Ako je možné, že majitelia tepelných čerpadiel majú všetky tieto garancie? Tepelné čerpadlá odoberajú palivo na výrobu tepla a teplej vody zo svojho okolia, konkrétne geotermálneho tepla a vonkajšieho vzduchu. Obe tieto komodity sú k dispozícii v prakticky neobmedzenom množstve zadarmo, a to bez ohľadu na poveternostné podmienky či lokalitu nehnuteľnosti.

Z vyššie uvedeného plynú majiteľom tepelných čerpadiel ďalšie výhody, konkrétne:

– tepelným čerpadlám nie je nutné skladovať zásoby paliva,

– do tepelných čerpadiel nie je nutné prikladať.

Pýtate sa, ako je možné, že ste od majiteľov tepelných čerpadiel počuli príbehy o tom, že im čerpadlá neboli schopné dodať dostatok tepla, prípadne ich prevádzka bola ekonomicky náročná? Veľmi často sa jedná o majiteľov, ktorí si zaobstarali, často nie svojou vinou, nevhodné tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlá ako také sú univerzálne použiteľným zdrojom tepla, neexistuje však univerzálne vhodný typ čerpadiel. Pri výbere nového zdroja tepla je nutné vziať do úvahy:

– tepelné straty nehnuteľnosti,

– existenciu požiadavky na dodávky teplej vody a očakávanú spotrebu teplej vody,

– existenciu požiadavky na dodávky chladu v letných mesiacoch,

– dispozícia nehnuteľnosti,

– dostupnosť pozemku v okolí nehnuteľnosti pre prípadné umiestnenie zemných kolektorov.

Orientačnú predstavu o tom, ktoré tepelné čerpadlo je vhodné pre vašu nehnuteľnosť, môžete získať v tomto sprievodcovi výberom tepelného čerpadla.

Prípadné sklamanie majiteľov tepelných čerpadiel býva spôsobené aj nekvalitnou inštaláciou. V tomto prípade bežne dochádza k:

– zníženiu vykurovacieho faktoru tepelného čerpadla,

– zvýšeniu vibrácií pri prevádzke tepelného čerpadla,

– skráteniu životnosti tepelného čerpadla.

Pri vyberaní tepelného čerpadla je teda žiaduce konzultovať vaše potreby s predajcom, ktorý:

– má skúsenosť s prevádzkou tepelného čerpadla pri budovách podobných tej vašej,

– má dostatočne širokú ponuku, tj. je schopný dať objektívne vhodné odporúčania,

– okrem predaja vie zaistiť aj samotnú inštaláciu a následný servis.

Zdroj obrázka: klikkipetra / Shutterstock.com

Môžete komentovať alebo nechať odkaz z vašej stránky.

Napíšte odpoveď

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to massage bed, web designers and crest whitening strips