Tepelné čerpadlá ako riešenie závislosti od dovozu zemného plynu

Trh s tepelnými čerpadlami v Európe, merané množstvom predaných jednotiek, rastie od roku 2013. Teraz, keď sa naplno odhaľuje zraniteľnosť závislosti na dovozoch zemného plynu, tepelné čerpadlá sa tešia ešte väčšiemu záujmu, a to dokonca aj na úrovni jednotlivých vlád.

Napríklad Francúzsko prestalo poskytovať dotácie na kotly na zemný plyn, Veľká Británia navýšila objem dotácií na obstaranie tepelného čerpadla o 1,8 miliárd libier, Európska komisia predstavila nový REPowerEU plán, ktorý má za úlohu zintenzívniť využívanie tepelných čerpadiel v členských krajinách EÚ.


Tepelné čerpadlá riešia hneď niekoľko problémov na poli energetiky, s ktorými sa členské krajiny EÚ stretávajú, a to:

  • Nedostatok fosílnych palív tak, ako v minulosti boli uzatvárané uhoľné bane a projekty na ťažbu zemného plynu.
  • Dočasná neschopnosť splniť ambiciózne plány na znižovanie emisií skleníkových plynov, kedy napr. v Nemecku vlani objem emisií dokonca vzrástol!
  • Nedôvera v obnoviteľné zdroje energií zo strany domácností spôsobená rastom cien elektriny z veterných a solárnych elektrární.

Ako konkrétne tepelné čerpadlá riešia vyššie uvedené nevýhody? Na nižšie uvedených riadkoch nájdete zoznam najväčších výhod.

  • Tepelné čerpadlá odoberajú „palivo“ na výrobu energií z vonkajšieho vzduchu a geotermálneho tepla, t. j. zdrojov, ktoré sú po celej Európe k dispozícii v prakticky nevyčerpateľnom množstve, a to bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky.
  • Tepelné čerpadlá sú veľmi šetrné k životnému prostrediu vďaka vysokému vykurovaciemu faktoru, kedy čerpadlá vyrobia násobne viac energie, než koľko potrebujú na svoju prevádzku.
  • Tepelné čerpadlá majú dlhú očakávanú životnosť, a to aj v drsných podmienkach Škandinávie, kde v 80. rokoch minulého storočia došlo k prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel v Európe.
  • Tepelné čerpadlá majú univerzálne využitie, sú vhodné pre prakticky všetky typy nehnuteľností. Zároveň, tepelné čerpadlá sú nenáročné na priestor aj pravidelnú údržbu.
  • Ide o osvedčený zdroj tepla, teplej vody či dokonca chladu. Ako už bolo spomenuté vyššie, k prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel došlo v 80. rokoch minulého storočia. Zároveň, každý rok je v Európe inštalovaných cca 10 – 13 miliónov nových tepelných čerpadiel, takže sa nejedná o žiadny „krok do neznáma“.

Pokiaľ vás zaujali výhody tepelných čerpadiel, začnite sa ešte dnes zaujímať o možnosti ich využitia v prípade vašej nehnuteľnosti, rovnako ako dostupnosti dotácií od štátu na obstaranie nového zdroja tepla.

Zdroj obrázka: Studio Harmony / Shutterstock.com

Môžete komentovať alebo nechať odkaz z vašej stránky.

Napíšte odpoveď

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to massage bed, web designers and crest whitening strips