Drvič záhradného odpadu AL-KO LH 2800

Pri ošetrovaní stromov v záhrade a okolo domu ma jar a na jeseň nám zostáva množstvo vetví. Pre veľa ľudí je to odpad, ktorý sa snažia odstrániť a vyviezť zo záhrady. Pre veľkú skupinu záhradkárov odrezané haluze prestavujú cennú surovinu, ktorú je ale potrebné spracovať, aby sa dala v záhrade využiť.

AL-KO LH 2800

K tomuto účel slúžia drviče záhradného odpadu alebo štiepkovače, ktoré narežú alebo nadrvia konáre zo stromov alebo viniča na malé kúsky, s ktorými už vieme ďalej pracovať. V tomto príspevku sa pozrieme na drvič s valcovým nožom a s elektrickým pohonom, predávaný značkou Al-ko s označením LH 2800.
Záhradné drviče sa predávajú v dvoch základných prevedeniach. Jeden typ reže vetvy plochým rotujúcim kotúčom s ostrím, druhý používa valcový nôž s naostrenými zubami. Kým prvý typ nareže odpad na krátke kúsky, druhý vyrába z tenkých aj hrubých haluzí rovnako dlhé kusy v závislosti od veľkosti zubov noža. Prvý typ je vhodný skôr na tenšie vetvy, druhý aj na hrubé a dokáže si sám drvené haluze vťahovať do stroja.

Testovaný drvič patrí k strojom s valcovým nožom a papierovo k najvýkonnejším na trhu s pripojením na elektrický rozvod 240V. Je ideálny do rodinných domov a záhrad.

Balenie drviča

Celý drvič odpadu je dodávaný vo farebnej kartónovej škatuli. V nej je okrem drviča uložený aj kovový rám a nádoba na drevnú štiepku. Niektoré typy štiepkovačov totiž nemajú nádobu, ale musíte nejakú podložiť alebo pripevniť vrece.

štiepkovač ALKO

záhradný drvič

drvič záhradného odpadu

drvič vetví

parametre štiepkovača

Na obale je okrem viacjazyčného popisu stroja aj niekoľko obrázkov, dokumentujúcich jeho konštrukciu a tvar a tiež základné technické parametre.

Vo vnútri kartónového obalu sú všetky súčasti umne naskladané tak, aby zaberali pri preprave čo najmenej miesta. To ale znamená, že pred prvým použitím si budete musieť štiepkovač najprv zmontovať.

rozbalený štiepkovač LH 2800

Samotný štiepkovač s pohonom a elektrickým ovládaním je zložený, potrebujete pripraviť spodný kovový rám s kolieskami, na ktorý stroj pripevníte, a naň potom upevniť vrchný kryt s rukoväťou. V balení sú všetky potrebné súčiastky aj jednoduchý náčrt s návodom na montáž.

montážny materiál AL-KO LH 2800

V návode však nenájdete popis, ktoré skrutky kam patria, takže si musíte buď tipnúť alebo to vyskúšať. Samotné poskladanie štiepkovača je ľahké a nezaberie to viac, ako 15 minút, ale nakreslenie skrutiek a ich pozícií v návode by rozhodne pomohlo.

Rovnako tak by pomohlo pribaliť aj jednorazové náradie na montáž. Ak totiž nemáte sadu vidlicových kľúčov a nejaké skrutkovače vo svojej dielni alebo v aute, ak ste na záhrade mimo civilizácie, tak štiepkovač nezložíte a nespustíte. Na tomto by dodávateľ šetriť rozhodne nemal.

spodný rám drviča odpadu

Prvým krokom je osadenie hriadele a plastových kolies s puzdrami do rámu. Všetko ide hladko, len potrebujete dva kľúče na matice kolies. Na ne potom nasadíte plastové puklice, ktoré bránia znečisteniu matíc a závitov hriadele.

závity na ráme drviča

Ďalším krokom je oproti kolieskam na ráme nasadiť pätky. Sú to dva plastové kusy, pripevnené tromi metrickými skrutkami. Ktoré si máte z vrecka dodaného výrobcom zvoliť, si musíte vyskúšať.

skrutyk drviča záhradného odpadu

Pri pätkách pozor, nedajú sa zameniť, pri montáži vám pomôže obrázok na obale, aby ste ich nasadili správne. Výstupky na bokoch majú smerovať do vnútra rámu.

skrutky pätiek rámu štiepkovača

Osadenie skrutiek do plastových výliskov chce trochu cviku, rozhodne to nerobte na tráve, ak by vám skrutky vypadli na zem, ťažko by ste ich hľadali. Naklonenie tretej skrutky si vyžaduje trochu šikovnosti. S týmto konštrukčným prvkom si mohol dať výrobca trochu práce, takto degraduje štiepkovač do skupiny lacných výrobkov.

hotový rám štiepkovača

Rám s namontovanými kolesami aj pätkami je pripravený na nasadenie samotného mechanizmu štiepkovača. Pozor, jedná sa o takmer tridsať kilogramové zariadenie, zvážte či si na to nezavoláte pomocníka. Na vrchu rámu sú štyri závity pre spojovacie skutky.

zmontovaný štiepkovač ALKO LH 2800

Po uložení štiepkovača na rám zaskrutkujte štyri závitové skrutky, aby štiepkovač z rámu pri práci lebo manipulácii nespadol.

hotový drvič odpadu do záhrady

Nakoniec pripevnite štyrmi samoreznými vrutmi k štiepkovaču vrchný čierny kryt. Tak, aby rukoväť smerovala na stranu s kolieskami.

pripojenie elektrického kábla k štiepkovaču

Keď je všetko poskladané a všetky závitové spoje utiahnuté, je čas pripojiť štiepkovač AL-KO LH 2800 k zdroju energie. Elektrický predlžovací kábel sa zasúva do boku stroja.

zásuvka štiepkovača

Ak ste čakali nejaký trčiaci kábel zo stroja, čakali ste márne. Nič z neho nevedie von, nič teda nemôžete odtrhnúť alebo poškodiť. Tento spôsob pripájania na elektrický rozvod považujeme za bezpečný pre stroj aj obsluhu a rozhodne sa tak výrobca istí pred zbytočnými opravami alebo reklamáciami.

zástrčka štiepkovača

Pod bezpečnostným krytom na boku štiepkovača je „klasická“ zástrčka na 240V, na ktorú stačí napojiť elektrickú predlžovačku tým koncom, do ktorého ste zvyknutý pripájať elektrospotrebič jeho káblom so zástrčkou. Nezvyklé je to len na prvý pohľad, potom vám to príde samozrejmé.

Upozornenie

Pred prvým pripojením kábla do štiepkovača si musíme uvedomiť, že stroj má príkon 2800 W, čo predstavuje pri napätí v sieti 240 V odber 12 Ampérov a predlžovací kábel musí byť na takúto záťaž dimenzovaný výrobcom. Inak hrozí prehrievanie predlžovačky aj znížený výkon štiepkovača nedostatočným dodaným príkonom cez tenší kábel s vyšším odporom.

Ovládací panel štiepkovača

Drvič záhradného odpadu sa ovláda prostredníctvom jednoduchého panelu. Vpravo je prepínač smeru otáčania drviaceho valcového noža. Spätný chod (poloha páčky vpravo) poslúži pri zaseknutí konárov v drviči. Zelené a červené tlačidlá pod priehľadným vodotesným krytom slúžia pre zapnutie a vypnutie stroja. Kryt je dosť tuhý a má vysoký chod, čo môže spôsobiť problém, keď chcete spúšťať stroj v hrubších rukaviciach, ktoré je vhodné mať na rukách, keď manipulujete s konárami.

Pod stredným okrúhlym krytom je bezpečnostný istič, bežne používaný aj na iných elektrických prístrojoch. V prípade skratu alebo preťaženia elektromotora vyskočí a odpojí prívod prúdu.Po odstránení príčiny vypnutia ho stlačením opäť uvediete do pracovnej polohy.

pripojenie elektrického kábla k štiepkovaču

Na boku drviča je vedľa elektrickej zástrčky aj otočný regulátor štiepkovača. Otáčaním odďaľuje alebo pritláča príložku k otočnému valcovému nožu, ktorý delí konáre na malé kúsky. Princíp je dobre vidieť na obale štiepkovača

drvič záhradného odpadu

Príliš veľká medzera spôsobí, že odpad nie je nadrvený na malé kúsky, ale len nahúžvaný, ako vidno na obrázku nižšie.

nedokonalé drvenie vetví štiepkovačom

Stane sa to aj vtedy, keď s hrubými suchými vetvami dávate do štiepkovača mokré a tenké konáre.

Výrobca v dodávanom aj slovenskom návode upozorňuje, že medzera prítlačnej príložky od noža je od výrobcu nastavená, ale niekedy máte potrebu ju upraviť.

Niekedy sa stane, že haluze neprejdú nožom do zbernej nádoby pod štiepkovačom, ale kúsky z nich zostávajú v hornej časti násypníka nad nožom, pomaly sa tu malé kúsky vetví hromadia a bránia ďalším vetvám prejsť nožom. Nenarezané kúsky sa hromadia a jediné, čo ostáva, je oddialiť príložku a nechať ich spadnúť do zbernej nádoby, odkiaľ ich môžete vybrať a znova vložiť do štiepkovača.

Pri opätovnom priťahovaní opatrne, ak by ste boli príliš rýchly, narazí príložka do oceľového nožového valca a ten z hliníkovej príložky odfrézuje tenké pásiky kovu! Pri manipulácii s otočným ovládačom prítlaku pozorne sledujte pohľadom do násypníka šírku medzery medzi príložkou a nožom.

hotová štiepka

Takto vyzerá štiepka z konárov ovocných stromov spracovaná strojom AL_KO LH 2800. Podľa návodu sa majú drviť konáre živé, čerstvo odrezané zo stromov. Suché, dlhšiu dobu odrezané konáre môžu byť pre štiepkovač veľmi ťažkým a tvrdým sústom a hrozí poškodenie stroja.

rozbalený štiepkovač LH 2800

Drvená štiepka zo stroja padá do plastového zberného koša pod štiepkovačom, uloženým v kovovom ráme. Červená rukoväť na nádobe má poistnú funkciu. V dolnej polohe môžete do otvoru v rukoväti vložiť prsty a vytiahnutím nádobu vybrať a štiepku vysypať. Po zasunutí nádoby do rámu musíte červenú rúčku zasunúť smerom hore, tým zaistíte nádobu proti posunutiu a odistíte elektrický obvod štiepkovača. S rukoväťou v dolnej polohe sa stroj nerozbehne.

To znamená, že na zber štiepky musíte používať dodávanú nádobu, nemôžete štiepku nechať sypať na zem alebo do inej nádoby či vreca. Túto vlastnosť na rozdiel od výrobcu nepovažujem za výhodu, ale za chybu. Šikovný záhradkár si nemôže upraviť používané vybavenie, ale je nútený dodržiavať obskurné bezpečnostné opatrenia, ktoré výrobca zaviedol na ochranu nedostatočne inteligentných používateľov, pre ktorých by bolo lepšie nepoužívať náradie, ktorému nerozumejú. Alebo poistku nahradí trvalým zapnutím obvodu.

Výrobca by mal svoju invenciu využiť radšej užitočným smerom.

Napríklad násypku konárov nad valcovým nožom upraviť tak, aby konáre, ktoré nie sú vždy len rovné a priame, nemohli ani náhodou vo vnútri násypky zamieriť na pravú stranu noža. Ten ich v takom prípade len ohlodá, zmenší ich priemer, ale nezachytí a nevtiahne ich do ľavej strany noža, kde dôjde k ich kompletnému rozdrveniu nožom o príložku.

drvič záhradného odpadu

Pritom by stačilo v násypke vytvoriť jednoduchý klin, ktorý by zakryl pravú polovicu noža a bolo by po probléme. Takto musí šikovný záhradkár a domáci kutil zase improvizovať, aby ho tento priveľmi bezpečný výrobok nebrzdil pri práci.

S drvením konárov súvisí aj ďalší nedostatok. Ak vám ostane konár kratší, ako výška násypníka lebo sa nahromadia drobné kúsky nad nožom (aj vďaka chýbajúcemu usmerňovaciemu klinu nad nožom), musíte si nájsť iný dlhší konár alebo použiť nejakú drevenú palicu, aby ste na tieto kúsky zatlačili a dostali ich tak do noža. Iní výrobcovia dodávajú k svojim výrobkom na to určenú kalibrovanú palicu alebo tlačidlovú lištu s rukoväťou a dorazom pod ňou, aby sa nástroj nedostal na ostrie noža, ale bezpečne vtlačil spracovávaný materiál medzi nôž a príložku. Tu takýto kus chýba a záhradkár musí opäť improvizovať. Bez takéhoto nástroja vás môže nespracovaný materiál nad nožom zdržať pri práci aj o desať-pätnásť minút, kým ho so sebou zoberú iné konáre alebo kým uvoľníte prítlak príložky alebo vypnutý štiepkovač položíte na zem a povyťahujete nedostatočne spracované kúsky konárov von, aby ste mohli ďalej pracovať na odstránení haluziny zo záhrady.

Návrh stroja by mal realizovať človek, ktorý má so štiepkovaním haluziny v záhrade reálne skúsenosti a vie, ako sa to má robiť a akým problémom záhradkár pri používaní štiepkovača čelí. Zjavne výrobca štiepkovača ALKO LH 2800 svoj stroj ani len nevyskúšal. Alebo vyskúšal ale šetrí, na úkor spokojnosti svojich zákazníkov.

Okrem spracovania haluzí z ovocných stromov a viniča sme vyskúšali aj štiepkovanie vetví z ihličnanov.

Kým vetvy z ovocných stromov sú väčšinou štíhle, ihličnaté vetvy sú veľmi široké. Maximálny priemer vetvy na štiepkovanie je 42 mm, ale ak sú vetvy košaté, ani po stlačení k sebe sa nevojdú do kalibrovaného vstupného otvoru drviča. Preto je nutné veľmi rozkonárené haluze odstrihnúť pred vložením do drviča. A platí to aj vtedy, ak sa konáre rozvetvujú do rôznych smerov. Preto aj konáre z ihličnanov je potrebné porozdeľovať, aby ostali síce dlhé, ale úzke vetvy.

Okamžite, ako hrubý koniec haluze vložíte na násypného koša drviča a k nožu na jeho ľavej strane (!) pri príložke, zahryzne sa valcový nôž do konára, začne ho drviť a súčasne vťahovať do drviča. Stačí len na začiatku trocha konár vtlačiť dnu. Funguje to pri listnatom aj ihličnatom dreve. Len po odvetvení ihličnanov vám ostanú krátke kúsky a tie samé k nožu nepadajú. Pomohol by ten navádzací klin nad nožom a palička na tlačenie materiálu. Pomohol by, keby ho výrobca dodával.

Drvenie ihličnanov trvá podstatne dlhšie, najmä pre potrebu upravovať konáre pred drvením aj pre babračku s malými konárikmi. Odhadujem, že rovnaké množstvo štiepky z ihličnanov spracujete asi za päťkrát dlhšiu dobu, než štiepku z listnáčov.

A ešte jeden problém vzniká pri drvení vetví. Zberná nádoba je úzka a dlhá. Štiepka sa hromadí pod nožom a v zmysle trecieho uhla padá len časť dopredu do nádoby. Keď si nevšimnete, že už máte v nádobe veľa štiepky, ostáva pod nožom, ktorý ju naberá a vťahuje späť do stroja… Musíte kontrolovať stav štiepky v nádobe jej odistením, vytiahnutím, odhrabaním štiepky dopredu, zatvorením a zaistením nádoby. Čo v rukaviciach je problém. Výrobca zjavne veľa vecí nedomyslel alebo Číňania majú naozaj aj ruky malé.

Po skončení drvenia vetví zo stromov odpojte elektrický kábel a očistite stroj. Predpokladám, že väčšina záhradkárov bude chcieť drviť konáre najbližšie miestu, kde ich má po skončení rezu, aj vďaka dlhým predlžovačkám. Asi tridsať kilo ťažký drvič konárov nemusíte prenášať, ale dá sa prevážať. Uchopíte za rukoväť na hornom kryte násypníka a nakloníte smerom k sebe. Tým nadvihnete plastové pätky zo zeme a na kolesách preveziete štiepkovač do kôlne, garáže alebo kde zvyčajne stroje chránite pred poveternostnými vplyvmi. Na pevných povrchoch kolieska slušne hrkocú, na mäkkej tráve sa občas zabárajú. Malý priemer kolies by mohol byť aj väčší, nie každý jazdí s drvičom odpadu po anglickom trávniku. A o schodoch nehovorím, odporúčam vyrobiť si improvizovanú rampu.

 

Tento drvič záhradného odpadu patrí k tým výkonnejším na elektrický pohon pre záhrady pri domoch a na dedine. Nie je ideálny, jeho nedostatky som vymenoval v texte. Dá sa použiť ako na listnaté tak aj ihličnaté vetvy, z ktorých spracuje štiepku na mulčovanie alebo ako materiál do kompostu.

Technické údaje
Drvič záhradného odpadu – vetví AL-KO LH 2800

Napájanie: – elektrická sieť 240 V
Príkon: – 2800 W
Hmotnosť stroja: – 29 kg
Max. priemer konára: – 42 mm
Spôsob drvenia: – valcový nôž
Objem nádoby: – 48 l
Dĺžka kábla: – bez kábla, zástrčka priamo na strojiMôžete komentovať alebo nechať odkaz z vašej stránky.

6 komentárov k “Drvič záhradného odpadu AL-KO LH 2800”

 1. WordPress 4.7.3 WordPress 4.7.3
  The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/4.7.3

  […] narobili šesť vriec štiepky. Do každého vreca sa zmestili dve nie celkom plné nádoby zo štiepkovača ALKO LH-2800, teda asi 80 litrov. V záhrade bolo teplo a fajn, teplo bolo aj štiepkovaču, keď sme do neho […]

 2. WordPress 4.8.1 WordPress 4.8.1
  The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/4.8.1

  […] domu som vytiahol dva káble s elektrinou a čo najbližšie ku kompostéru som umiestnil elektrický štiepkovač AL-KO. Za malú chvíľu boli všetky konáre z letného rezu kôstkovín nasekané na malé […]

 3. WordPress 4.9.1 WordPress 4.9.1
  The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/4.9.1

  […] mulč pre maliny, černice alebo čučoriedky. Ani nemusíte vyťahovať kvôli jednému stromčeku elektrický štiepkovač, stačí nožnicami nastrihať na malé kúsky a posypať pod rastliny. Takýto mulč okysľuje […]

 4. WordPress 4.9.4 WordPress 4.9.4
  The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/4.9.4

  […] Pripravili sme v starom dome priestor pre uloženie vŕbových prútov (je tam nízka teplota a vysoká vlhkosť) a dali sa do práce. Veľkými nožnicami som vystrihol všetky prúty. Aj tie ročné, priame a zelené, aj tie dvojročné, ktoré sme z predchádzajúceho roka nechali dorásť. Dorástli, zmohutneli a rozvetvili sa, väčšina z nich je tak krivá, že na plot to nebude, ale využijeme kratšie palice inde a bočné výhony na malé oplotky. Po vystrihnutí ich Olinka triedila a ostrihávala. Vysoké na plot, stredné na zapletanie a zvyšok do štiepkovača. […]

 5. WordPress 4.9.4 WordPress 4.9.4
  The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/4.9.4

  […] si môžete svoj záhradný odpad spracovať a využiť sami vo svojej záhrade. Stačí kúpiť elektrický drvič odpadu a ihneď po skončení rezu nadrviť konáre na drevenú štiepku. Tá má v záhradách mnohoraké […]

 6. WordPress 5.3.6 WordPress 5.3.6
  The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/5.3.6

  […] zo záhrady. Celé vetvy sa neoplatí do kompostéra hádzať, na ich predspracovanie slúžia štiepkovače. Veľké kusy by sa dlho rozkladali a ostatné živiny by sa z kompostu „vytratili“. […]

Napíšte odpoveď

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to massage bed, web designers and crest whitening strips